Laaggeletterdheid

 

Lezen is fijn.

Als je het goed kunt.

 

Betty, 16 jaar, leest Suske en Wiske op een Franse camping.

 

Maar niet iedereen vindt lezen leuk.

Niet iedereen kan goed lezen.

 

Veel kinderen leren niet goed lezen.

Veel volwassenen kunnen niet zo goed lezen en schrijven.

Sommige volwassenen kunnen zelfs helemaal niet lezen.

En als je het niet goed kan, is het natuurlijk niet leuk.

 

Als je niet kunt lezen, dan kun je ook niet:

* je kinderen en kleinkinderen voorlezen

 

* je kinderen en kleinkinderen helpen met school

 

* een boodschappenbriefje maken

 

* de cijfers en letters lezen op een telefoon

 

 

* de borden boven de weg lezen

* je rijbewijs halen

* boodschappen doen

* een briefje schrijven

* e-mailen

* en nog veel meer.

 

Gelukkig kunnen we er iets aan doen om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen leren lezen.

 

We kunnen ouders stimuleren met hun kinderen te praten, te zingen en te spelen.

 

 

We kunnen kinderen stimuleren om te praten, te lezen, te zingen en te bewegen.

 

   

 

We kunnen volwassenen stimuleren naar een cursus lezen of schrijven op een ROC te gaan.

 

    

 

 

We kunnen bellen voor mensen om ze aan te melden.

 

 

 

 

Iedereen kent laaggeletterden.

Iedereen kan ze kennen.

Niet iedereen kan ze hčrkennen.

 

Gelukkig zijn er ambassadeurs, stichtingen en bedrijven die zich inzetten voor het voorkomen, herkennen en bestrijden van laaggeletterdheid:

 

 

Allereerst de alfabetiseringsambassadeurs.

Zij hebben op latere leeftijd leren lezen en schrijven.

Door het hele land vertellen ze hoe het feit dat ze nu kunnen lezen en schrijven hun leven veranderd heeft.

En ze stimuleren anderen om weer naar school te gaan.

www.ikbenambassadeur.nl

 

 

 

 

Stichting Lezen & Schrijven wil aandacht vestigen op 1,5 miljoen Nederlanders die niet (goed) kunnen lezen en schrijven.

www.stichtinglezenenschrijven.nl

 

 

Stichting ABC is een stichting die opkomt voor de belangen van laaggeletterden in Nederland.

www.st-abc.nl

 

 

 

CINOP ontwikkelt praktijkkennis o.a. over laaggeletterdheid voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

www.cinop.nl

 

 

 

ETV maakt informatieve en educatieve programma's via televisie en internet.

www.ETV.nl

 

 

 

Zet een punt. is een expertisecentrum NT1.

Ze bieden mensen de kans de taal machtig te worden.

www.zeteenpunt.nl

 

 

 

 

 

Steeds meer bibliotheken hebben:

- een Lees en Schrijf!-collectie voor mensen die net hebben leren lezen

- een TaalPunt voor inburgeraars en cursisten NT1 en NT2

- een NL-Plein, een plek met allerlei materialen voor mensen die onze taal willen leren, ingericht als huiskamer

www.debibliotheken.nl

 

 

Uitgeverij Eenvoudig communiceren geeft boeken en kranten uit voor mensen die lezen moeilijk vinden.

www.eenvoudigcommuniceren.nl

 

 

De Stiep Educatief is een stichting die zich bezighoudt met het ontwikkelen, vormgeven en uitgeven van materialen rondom lezen (lees- en lesmateriaal) voor laagopgeleide volwassenen. Zowel Nederlandstalig als anderstalig en meertalig.

www.stiep-educatief.nl

 

 

 

Op de website www.uaanzet.nl kun je lezen wat jij kunt doen aan laaggeletterdheid.

Het Forum A tot Z bestaat uit een groep bekende Nederlanders die opkomen voor de laaggeletterden.

www.uaanzet.nl

 

 

 

Betty Sluyzer, taalstimuleringsspecialist, docente Nederlands, taaltrainer en auteur van kinderboeken, schoolboeken en kinderliedjes, schrijft sinds 1985 verhalen, versjes en liedjes en bedenkt sinds 1975 vragen, opdrachten en praktische tips.

Zij wil dat iedereen plezier in taal krijgt.

 

Ik probeer boeken te maken die ook laaggeletterden kunnen voorlezen aan hun kinderen.

Hoe dat kan?

Door boeken te verzinnen met veel plaatjes.

 

       

 

 

Ik bedenk de plaatjes zó, dat je ook zonder te lezen snapt wat er in een boek gebeurt.

De tekenaars waar ik mee werk, snappen altijd precies wat ik bedoel.

 

En soms maak ik ook liedjes die iedereen mee kan zingen.

Of waarnaar je lekker kunt luisteren.

Zonder dat je hoeft te lezen.

Maar waardoor je wčl plezier in taal krijgt.

 

  

 

 

OVERZICHT

Hieronder zie je een overzicht van activiteiten van mij op het gebied van laaggeletterdheid.

Bovenaan staat het laatste wat ik gedaan heb.

Onderaan zie je de allereerste dingen staan.

 

4 september 2012

Op 4 september was ik tijdens de Week van de Alfabetisering in Heerlen op het Arcuscollege.

Ik gaf daar voor 100 mensen een workshop Voorlezen aan kinderen.

We hebben woorden in 20 talen vertaald en geprobeerd die woorden met z'n allen uit te spreken.

Op de foto ben ik aan het tellen in verschillende talen.

 

26 januari 2011

Ik verstuur brieven en mails naar verschillende instanties waarin ik protesteer tegen de bezuinigingen van de gemeentes op de educatie in de bibliotheken.

Als de gemeentes willen bezuinigen en tegelijk ook laaggeletterdheid willen bestrijden en leidsters en leerkrachten willen bijscholen, dan moeten ze niet op de educatie bezuinigen!

 

25 januari 2011

Op 25 januari 2011 was ik op de Nieuwjaarsreceptie van Stichting Lezen en Schrijven.

Heel veel ambassadeurs en andere mensen die laaggeletterdheid op de kaart (willen) zetten, heb ik er gesproken.

Ik heb interessante toespraken gehoord en mooie filmpjes gezien.

Er was een kennisfestival, waarbij we informatie kregen over laaggeletterdheid-projecten en tips konden geven.

En ik heb een videoboodschap ingesproken voor Marja van Bijsterveldt, de huidige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

De gouden tip om laaggeletterdheid te voorkomen:

Laten we ervoor zorgen dat alle mensen die kinderen hebben of kinderen begeleiden samen met die kinderen plezier in taal hebben.

Als ouders met hun baby praten, zingen en spelen, dan voorkom je laaggeletterdheid.

En laten we al die mensen daarin scholen als ze niet weten hoe dat moet.

Plezier in taal, daar draait het allemaal om!

 

september, oktober, november 2010

Ik geef muzikale workshops aan NT1 en NT2-cursisten in Nijmegen in het kader van het Festival van het Leren.

Er staan filmpjes van op You-tube.

 

8 september 2010

 

    

  

Op 8 september 2010 organiseerde Gemeente Amersfoort een Miniconferentie Laaggeletterdheid in het kader van hun project De hoogste tijd.

's Middags gaf ik een actieve muzikale workshop Plezier in Taal aan 1e jaars PABO-studenten in Amersfoort, over laaggeletterdheid en leesbevordering, in de Week van de Alfabetisering,

Op uitnodiging en verzoek van de Gemeente Amersfoort schreef ikTalent voor Taal, een praktisch abc over laaggeletterdheid en leesbevordering voor het basisonderwijs.

Deze boekjes werden gratis uitgedeeld aan alle 1e jaars PABO-studenten, aan alle basisscholen in Amersfoort en aan alle professionals en partners van de Gemeente Amersfoort op het gebied van de laaggeletterdheid.

Voor de Gemeente Amersfoort was ik ook jurylid voor de alfabetiseringsprijzen 2010 Amersfoort.

Ik las ook het juryrapport van een aantal prijzen voor.

Op de foto van Wil Groenhuijsen uit Amersfoort Nu van 15 september 2010 zie je mij helemaal links staan.

 

7, 9 en 11 september 2009

 

 

Ik geef voorleestrainingen aan ambassadeurs in opdracht van CINOP in de Week van de Alfabetisering.

 

14 mei 2009

 

 

Ik ben dagvoorzitter van de conferentie Aanpak laaggeletterdheid voor de gemeentes van Noord-Holland in het provinciehuis te Haarlem, georganiseerd door het KAN in samenwerking met het NOVA College.

 

Donderdag 14 mei opende gedeputeerde Sascha Baggerman in de prachtig gerestaureerde statenzaal van het provinciehuis de conferentie ‘Bestrijd Laaggeletterdheid in Noord-Holland’.

Organisatoren waren Erica Brouwer en Ton Vermelis van Nova Contract en Hank Gronheid van ROC van Amsterdam in opdracht van de provincie. 

In haar openingswoord verwoordde Sascha Baggerman haar betrokkenheid bij het thema.

"Het is schokkend dat in Nederland 1,5 miljoen mensen niet goed kunnen lezen en/of schrijven en dat die groep in tegenstelling tot wat veel mensen denken, voor tweederde uit autochtone Nederlanders bestaat."

 

21 april 2009

Ik ben dagvoorzitter voor het KAN bij de presentatie van SchuttingTaal en Ik staar maar te staren in Amsterdam.

Eerst varen we met een rondvaartboot door Amsterdam, mijn geboortestad.

Daarna sjouwen we de kunstwerken naar het midden van de Dappermarkt.

Ik interview cursisten en kunstenaars en mensen van het KAN.

Dan varen we naar het Waterlooplein.

Daar interview ik nog meer mensen.

 

 

Ik lees voor uit hun boek.

En we vieren feest.

 

Ik ontmoet Ingrid Robers, een van de kunstenaars.

Het klikte zo goed tussen ons, dat we samen een prentenboek aan het maken zijn.

Dit is haar nieuwjaarskaart 2010-2011.

 

 

Op dinsdag 21 april, in de slotweek van Amsterdam Wereldboekenstad, worden op de Dappermarkt en het Waterlooplein de kunstwerken van het project SchuttingTAAL gepresenteerd.

Met het project wil het Kenniscentrum Alfabetisering Nederlandssprekenden (KAN) van het ROC van Amsterdam samen met Amsterdam Wereldboekenstad en Kunstenaars & CO het taboe doorbreken dat rust op laaggeletterdheid.

 

1- 20 april 2009

Ik schrijf een Consultatiebureau-abc voor Stichting Lezen & Schrijven.

Er staat heel veel praktische tips in voor medewerkers van het consultatiebureau over laaggeletterdheid en taalplezier.

Het abc staat op de website van Stichting Lezen & Schrijven.

www.taalkrachtvoorconsultatiebureaus.nl/files/93716_aanvulling.pdf

       

8 april 2009

 

     

Ik presenteer aan Ine Hinne haar autobiografie Nicky - een kind van twee culturen.

Dit boekje bevat het levensverhaal van alfabetiseringsambassadeur Ine Hinne.

Dit verhaal is als boekje door het ROC Nijmegen uitgegeven.

Ik heb het verhaal van Ine herschreven en geredigeerd.

Ook cursisten kunnen het lezen.

 

11 maart 2009

Ik presenteer in Zwolle samen met een medewerker van Douwe Egberts het pakket Het begint met lezen op een kinderdagverblijf in Zwolle.

Later op de dag doe ik het alleen op basisschool Het Spectrum in Amersfoort.

 

10 maart 2009

Ik ben dagvoorzitter en paneldiscussieleider bij de start van het project Het begint met lezen voor Stichting Lezen & Schrijven in het Spoorwegmuseum te Utrecht.

 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden presenteert dinsdag 10 maart 2009 het startpakket ‘Het begint met lezen’ in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

'Het begint met lezen' is een startpakket voor medewerkers in de kinderopvang dat gericht is op leesbevordering bij kinderen.

Daarnaast biedt het pakket handvatten om laaggeletterdheid bij ouders en collega`s bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Naast aandacht voor lezen en schrijven op school is aandacht buiten de school belangrijk.

Dit project richt zich op medewerkers in de kinderopvang. Medewerkers krijgen met het startpakket handvatten om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met spannende voorleesverhalen of het inrichten van een leeshoek. Daarnaast kunnen medewerkers laaggeletterde ouders stimuleren hun taalvaardigheid te verbeteren.

Prinses Laurentien presenteert het eerste startpakket.

Daarna leidt kinderboekenschrijfster Betty Sluyzer een paneldiscussie.

Naast de Prinses nemen Elly, een Alfabetiseringsambassadeur, Ina Brouwer en Sharon Dijksma deel aan de paneldiscussie.

Het startpakket ontwikkelde Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met Vereniging Openbare Bibliotheken, de Voorleesexpress en Douwe Egberts.

Douwe Egberts is sinds 2008 lid van Stichting Lezen & Schrijven.

Prinses Laurentien is voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven.

 

5 maart 2009

Medewerkers van Douwe Egberts gaan samen met bekende Nederlanders voorlezen aan kinderen.

In het kader van het Stichting Lezen & Schrijven-project Het begint met Lezen heeft Douwe Egberts een prentenboek van Beertje Paddington uitgegeven.

Ik geef ze een voorleestraining zodat ze een beetje weten wat hen te wachten staat.

 

2008 en 2009      

  

 

Stichting Lezen & Schrijven vroeg me 8 x avondvoorzitter te zijn bij de regiotour Taalkracht voor Consultatiebureaus.

We wilden bereiken dat consultatiebureauartsen en -verpleegkundigen zich ervan bewust zijn hoeveel laaggeletterden er in Nederland zijn, wat het voor hen en hun kinderen betekent om laaggeletterd te zijn en hoe zij deze mensen kunnen herkennen en ze door kunnen verwijzen naar cursussen.

De cursussenavonden werden georganiseerd in bibliotheken in heel Nederland.

Deze foto is genomen in bibliotheek Weert.

Van de opdrachtgevers kreeg ik de taak om op een vrolijke, interactieve en informatieve manier de lezingen aan elkaar te praten.

Geen makkelijke taak, kan ik wel zeggen.

Maar wel een erg leuke en interessante taak.

 

11 september 2008

 

In de Openbare Bibliotheek Den Haag lanceerde mijnheer Plasterk, de toenmalige Minister van Onderwijs, de website Taalkracht voor Bibliotheken. Alfabetiseringsambassadeur Dick Verhagen en minister Plasterk verrichten op de foto een symbolische openingshandeling.

Ik was dagvoorzitter, vermaakte de aanwezigen met een paar versjes en interviewde Dick.

De lancering werd georganiseerd door de Vereniging Openbare Bibliotheken.

Stichting Lezen & Schrijven maakte de website.

 

8 september 2006

 

 

Als bekende (prominente) Nederlander en als kinderboekenschrijver werd ik door Stichting Lezen & Schrijven en Tineke Fietje, educatief specialist van bibliotheek Emmen, uitgenodigd om het pakket Taalkracht voor Consultatiebureaus uit te reiken op het consultatiebureau in Emmen.

Ik heb daar toen ook een kleine voorstelling voor baby’s, peuters en hun ouders gegeven en het pakket officieel overhandigd aan de aanwezige consultatiebureaumedewerkers en de leidsters.