Talent voor taal

Een praktisch ABC voor leerkrachten in het basisonderwijs

Thema's: laaggeletterdheid, voorlezen, interactief voorlezen, leren praten, leesbevordering, leesplezier, plezier in taal en communicatie, praktische tips, praten met kinderen en ouders, luisteren naar kinderen en ouders

Talent voor taal, een praktisch abc voor leerkrachten in het basisonderwijs

Idee en tekst: Betty Sluyzer

Uitgave van de Gemeente Amersfoort

De eerste druk verscheen in 2010.

 

Laaggeletterdheid

Klik hier om te zien wat ik nog meer gedaan heb en geschreven heb in het kader van de bestrijding van laaggeletterdheid.

 

TALENT VOOR TAAL

Een boekje met heel veel praktische tips, informatie en leuke plaatjes:

-    over het voorkomen en verhelpen van laaggeletterdheid

-    over leren lezen

-    over omgaan met kinderen

-    over omgaan met (laaggeletterde) ouders

-    over plezier in taal

-    over vertrouwen kweken bij ouders én kinderen

 

TIP BIJ TALENT VOOR TAAL

Werk op de PABO, de SPW-opleiding en op de basisschool elke week 1 tip uit het boekje uit.

Bespreek het onderwerp met elkaar en gebruik de uitwerking bij het lesgeven en/of stagelopen.

 

TALENT VOOR TAAL ONDERDEEL VAN DE HOOGSTE TIJD

De gemeente Amersfoort heeft van 2008 tot en met 2010 hard gewerkt aan een eigen aanvalsplan laaggeletterdheid.

Dat plan had als titel: De hoogste tijd.

Talent voor taal is oorspronkelijk een uitgave van de Gemeente Amersfoort.

Het boekje verscheen op 9 september 2010.

Het is in een beperkte oplage verspreid onder alle Amersfoortse basisscholen en de 1e jaars PABO-studenten.

 

Miniconferentie Laaggeletterdheid

Op 9 september 2010 vond ook de Miniconferentie Laaggeletterdheid plaats in het nieuwe gebouw van de Hogeschool Utrecht/Amersfoort.

Professionals gingen met elkaar in overleg over de aanpak van laaggeletterdheid en de samenwerking in Amersfoort.

Ik gaf de 1e jaars PABO-studenten een vrolijke presentatie met als titel: Plezier in taal, waarbij de studenten mee zongen en meebewogen.

Aan het eind van de presentatie heb ik Suat geïnterviewd.

 

Suat is lees- en schrijfambassadeur van het ROC Midden Nederland.

Zij kon vroeger niet lezen en schrijven en had nog nooit op school gezeten.

Nu is ze al twee jaar cursist op het ROC.

Ze heeft een ontroerende brief voorgelezen, die is verschenen in het boekje Brieven aan de prinses.

Dit boekje bevat allerlei brieven van cursisten aan prinses Laurentien.

 

Inez de Graaff, docent op het ROC en begeleider van ambassadeurs, was bij het interview aanwezig.

Ook aan Inez heb ik wat vragen gesteld.

 

Het gaat volgens ons ( de cursisten, de docenten en mijzelf) om twee dingen bij de aanpak van laaggeletterdheid en bij het omgaan met kinderen:

1. Vertrouwen

2. Plezier in taal en communicatie

 

Alfabetiseringsprijzen Amersfoort 2010

Ook op 9 september 2010 vond de uitreiking plaats van de Alfabetiseringsprijzen Amersfoort 2010.

In de jury zaten:

Ria, lees- en schrijfambassadeur van het ROC Midden Nederland

Ben Stoelinga (toenmalig wethouder van Onderwijs)

Betty Sluyzer

 

We hebben erg goede én leuke projecten bekroond.

1. De eerste prijs ging naar Wisselwerking.

Een samenwerkingsproject tussen het ROC Midden Nederland en de PABO.

Cursisten vertellen aan studenten over laaggeletterdheid.

Studenten kunnen oudergesprekken oefenen met cursisten.

Studenten vertellen andere studenten wat ze over dit onderwerp moeten weten.

2. De tweede prijs ging naar Buurtatelier.

Een heel leuk project van Stichting Ravelijn.

Laaggeletterden krijgen een praktische cursus in het opknappen van meubels.

Stoelen pimpen en beschilderen.

3. De derde prijs ging naar De Leesclub.

Een samenwerkingsproject tussen basisschool de Wiekslag, basisschool 't Spectrum en bibliotheken Eemland.

Ouders leren tegelijk lezen met hun kinderen in groep 3 en lezen ook samen met hun kinderen.

4. De vierde prijs ging naar Lekker Wijkluisterplekje.

Een samenwerkingsproject tussen de SWA en de bibliotheek.

Buurtbewoners vertellen hun eigen verhaal.

Dat wordt opgenomen en op gezellige wijkplekken kunnen mensen naar elkaars verhalen luisteren.

Kinderen kunnen op die wijkluisterplekken luisteren naar voorgelezen boeken en naar liedjes.

Project Wisselwerking wint prijs

14 september 2010

 

 

De prijs bestaat uit 5.000 euro.
 
AMERSFOORT - Steeds vaker en steeds meer zijn mensen bereid om de handen ineen te slaan waar het de problemen van laaggeletterden betreft. Dit bleek ook maar weer tijdens het minisymposium Laaggeletterdheid in het nieuwe HU-gebouw in Amersfoort van vorige week.
Op deze conferentie in de Week van de Alfabetisering zijn door wethouder Ben Stoelinga prijzen uitgereikt voor projecten die laaggeletterdheid moeten terugdringen en voorkomen. Er zijn verschillende projecten ingediend. Als winnaar kwam het project Wisselwerking van Inez de Graaff van ROC Midden Nederland uit de bus.
Inez: “Het project beoogt 150 eerste jaars PABO-studenten van Hogeschool Utrecht Amersfoort (HU) te laten samenwerken met lees -en schrijfcursisten van ROC Midden Nederland. Hierdoor kunnen jonge leerkrachten in spe, begrip, informatie en praktijktips krijgen om laaggeletterdheid te voorkomen bij hun toekomstige leerlingen. Een boekje met tips en een meerjarenplan zijn onderdelen van het project. De studenten van de HU weten nog niet wat hen te wachten staat, maar reageerden al wel dolenthousiast, toen ik vertelde wat het project inhoudt. Een mooiere start hadden we ons niet kunnen denken.”
Inez gaat de prijs van €5.000 euro onder meer gebruiken bij het uitwerken van de plannen en om het boekje te maken. Haar cursisten heeft ze tevoren bereid gevonden om daar van harte aan bij te dragen.

 

Schoolboeken en artikelen voor volwassenen die Betty heeft geschreven

Klik hier voor schoolboeken waaraan ik heb meegewerkt.

Klik hier voor artikelen over beeldtaal en plaatjes waaraan ik heb meegeschreven.

klik hier voor artikelen over strips, waaraan ik heb meegewerkt.

 

© Betty Sluyzer