HET GROTE BEROEPENBOEK VAN TUK

 

Betty's 100e kinderboek

 

Thema's: beroepen, plaatjes kijken, beeldtaal, pictogrammen, versjes, attributen, fantasie, gebruiksvoorwerpen, kleding, vervoermiddelen, woordenschat

 

 

 

Het grote beroepenboek van Tuk

 

bestellen

 

Het 100e kinderboek van Betty Sluyzer

Idee en tekst: Betty Sluyzer

Illustraties: Pauline Oud

Uitgeverij: De Eekhoorn

AVI M4 - E5

Kinderjury 2011

 

De eerste druk van Het grote beroepenboek van Tuk verscheen in 2010.

 

1E PRIJS

Juf Brenda en de kleuters van groep 1/2 van RKBS De Brandaris in Haarlem

hebben de eerste prijs gewonnen van de wedstrijd rond mijn 100e boek:

 

 

 

Op RKBS De Brandaris heb ik op 27 april 2011 gratis

een swingende voorstelling voor 65 kleuters gegeven.

 

2E PRIJS

Juf Mariët en de kinderen van groep Stoer! van Kinderdagverblijf BIMBAM in Doorwerth

hebben de tweede prijs gewonnen van de wedstrijd rond mijn 100e boek:

 

 

 

Kinderdagverblijf BIMBAM heeft van mij

een gesigneerd exemplaar van Mijn eerste Van Dale gekregen.

 

betty's 100e boek: Het grote beroepenboek van Tuk

Ik was in 2010 25 jaar kinderboekenschrijver.

Het grote beroepenboek van Tuk is mijn 100e kinderboek.

Zo ongeveer.

Want er zijn ook heel wat omnibussen en bewerkingen van mijn boeken verschenen, die ik niet allemaal heeft meegeteld.

En ook de schoolboeken heb ik niet meegerekend.

Klik op de 100 boeken van Betty Sluyzer om de omslagjes van die 100 boeken te zien.

 

REACTIE OP HET GROTE BEROEPENBOEK VAN TUK

Regelmatig hebben wij jouw boek voorgelezen, en de kinderen gevraagd wat ze later wilden worden.
Geweldig om te zien dat jouw boek hun woordenschat zo vergroot, wat mooi uitkomt voor ons VVE programma.

Dank je!
Gefeliciteerd met je 100ste boek!!
Vriendelijke Groet,
Mariët van Dalen van kinderdagverblijf BIMBAM te Doorwerth.

 

LESPAKKETTEN BIJ KINDERBOEKENWEEK 2010

Het grote beroepenboek van Tuk past heel goed bij het thema beeldtaal.

Betty heeft twee digitale lespakketten gemaakt:

Het Lespakket beeldtaal en het Lespakket beroepenboek.

 

In het Lespakket beeldtaal staan meer dan 200 vragen en opdrachten over beeldtaal.

In het Lespakket beroepenboek staan meer dan 175 vragen en opdrachten bij Het grote beroepenboek van Tuk.

Als je op de linkjes klikt, zie je van het Lespakket:

- de eerste bladzijde

- de inhoud

- één voorbeeldbladzijde

 

De Lespakketten zijn bedoeld voor het digibord.

Het zijn PDF-bestanden.

Ze bevatten elk ongeveer 35 pagina's met foto's, tekeningen, informatie, vragen, tips en opdrachten.

De plaatjes komen uit Het grote Beroepenboek van Tuk, Mik is dik, Po was een muis en uit Stripwerk.

De Lespakketten zijn alleen bij mij te koop.

Kijk in mijn Winkel.

 

bestellen

 

DE PLAATJES EN PICTOGRAMMEN

Pauline Oud maakte weer alle illustraties en het omslag.

Een aantal plaatjes had ze al eerder gemaakt voor Het abc van Tuk, Het grote abc van Tuk, Het grote cijferboek van Tuk, Jap is op Joz en Het kleurenboek van Max en Kaatje.

Al deze boeken horen bij de Lees-weet-serie.

Het jongetje/mannetje Tuk komt in alle lees-weet-boeken voor.

 

is Het grote beroepenboek van Tuk deel van een serie?

De eerste druk van Het grote beroepenboek van Tuk verscheen in september 2010.

In de Lees-weet-serie verschenen in hetzelfde formaat en met hetzelfde aantal bladzijden: Het grote abc van Tuk en Het grote cijferboek van Tuk.

 

Wat is Het grote beroepenboek van Tuk voor boek en voor wie is het?

Het grote beroepenboek van Tuk  is een handig en leuk boek met veel plaatjes en grappige voorleesversjes voor alle kinderen die weleens praten over wat ze later willen worden en willen weten wat hun ouders en grootouders voor beroep (gehad) hebben.

Het is een beroepenprentenboek om voor te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar.

Vanaf (ongeveer) 8 jaar kunnen kinderen het boek zelf lezen.

Ik wil iedereen met dit boek aanzetten tot fantaseren, verzinnen, nadenken en vooral plezier hebben in het praten over beroepen.

 

Wat staat ER ALLEMAAL IN Het grote beroepenboek van Tuk?  

In Het grote Beroepenboek van Tuk staan:

- 45 versjes (één achterop)

- meer dan 300 illustraties

- meer dan 250 pictogrammen

- meer dan 250 namen van beroepen

- 44 thema's

- meer dan 20 praktische tips voor volwassenen

- 44 vragen aan de kinderen

 

De beroepen

Er zijn meer dan 2000 beroepen.

Natuurlijk staan niet alle beroepen in dit boek.

Ik heb gekozen voor meer dan 250 beroepen die kinderen vanaf 5 jaar kennen of die iets voor ze betekenen.

Ik noem de namen van de beroepen.

Af en toe staan zowel de mannelijke als de vrouwelijke variant genoemd: huisman, huisvrouw.  

Soms heb ik die namen zelf verzonnen of vereenvoudigd:

Soms staat er onder de officiële beroepsnaam een makkelijker te begrijpen naam: geoloog: bodemonderzoeker.

 

BEROEPENLIJST

Als je klikt op Beroepenlijst, zie je een alfabetische lijst van alle beroepen die ik in Het grote beroepenboek van Tuk genoemd heb.

Achter elk beroep staat een paginanummer.

Dan kun je in het boek het beroep zo vinden.

 

MAIL MIJ

Heb je zelf nog vragen, tips en ervaringen, laat ze aan mij weten: info@bettysluyzer.nl

WAT WIL JE LATER WORDEN?

Elk kind vindt het leuk om te weten welk beroep zijn ouders hebben.

Met Het grote beroepen van Tuk erbij kun je samen praten over beroepen en de situatie waarin je werkt of gewerkt hebt.

 

DE schutbladen

De plaatjes kunnen helpen bij het trainen van het geheugen.

Bij kinderen met dyslexie of dyscalculie is soms het korte termijngeheugen niet zo goed ontwikkeld.

Taal-, reken- en geheugenvaardigheden en ook de problemen op dat gebied zijn deels erfelijk.

Samen een simpele vorm van memory met gezinsfoto’s spelen kan bij geheugenproblemen helpen.

Of maak een memoryspel van de pictogrammen van de schutbladen.

 

 

Op de schutbladen voorin staan op de linkerbladzijde pictogrammen met de naam van het afgebeelde voorwerp eronder.

Op de rechterbladzijde staan dezelfde pictogrammen met een naam van een beroep eronder.

Op de schutbladen achterin is de linkerbladzijde hetzelfde als voorin.

Op de rechterbladzijde staan wel dezelfde pictogrammen, maar er staan andere namen van beroepen onder dan op het rechterschutblad voorin.

 

De linkerbladzijde

Op de linkerbladzijde staan steeds bovenaan de situatie, het onderwerp, het thema.

Daaronder een grote illustratie om over te praten en te lachen en om dingen op aan te wijzen.

En daar weer onder vind je een leuk versje om over door te praten.

Het plaatje en het versje op de linkerbladzijde hebben iets met elkaar te maken.

 

 

De thema’s

In dit boek zijn de beroepen gegroepeerd rond 44 thema’s:

 

Aap, aarde, afval, auto, baas, baby, begraafplaats, boek, boerderij, bos, circus, computer, dokter, fabriek, feestje, film, geld, gevangenis, hoofd, hotel, huis, huisdieren, kantoor, kleren, kunst, lucht, muziek, paard, paleis, restaurant, schip, school, schoonmaken, sneeuw, straat, toneel, trouwen, tuin, vakantie, voetbal, vuur, water, winkel, ziekenhuis.

Ik bedacht beroepen rondom mensen, dieren, geld, kleren, aarde, water, vuur, lucht, voorwerpen, gebouwen, werksituaties, activiteiten, plaatsen, sporten en het weer.

De versjes als hulp bij de taalontwikkeling, het geheugen, de woordenschat, de uitspraak en de fantasie

Op elke linkerbladzijde staat een grappig voorleesversje.

Door de versjes hardop te zeggen, blijven ze beter in het geheugen hangen.

Samen de versjes opzeggen is leuk en stimuleert de taalontwikkeling, de woordenschat en de uitspraak.

Met de versjes kun je ook de fantasie ontwikkelen.

En fantasie heb je natuurlijk nodig bij het lezen.

Want je leest op papier letters, dus plaatjes, symbolen.

Maar in je hoofd zie je allerlei dingen gebeuren.

Lees het versje voor.

Wat gebeurt er in het versje?

Hoe ziet dat eruit?

Kijk nu naar de grote plaat.

Wat heeft het versje met de plaat te maken?

 

DE RECHTERBLADZIJDE

Op de rechterbladzijde staat bovenaan steeds een vraag.

Daaronder staan pictogrammen.

Onder elk pictogram staan één of meer namen van beroepen.

 

 

Bij aap staat: Wil je later graag met apen werken?

Kijk naar de plaatjes op de rechterbladzijde.

Lees de naam van het beroep voor.

Wat heeft het plaatje met het beroep te maken?

Praat daarover.

 

Uitleg van de plaatjes aan de hand van het beroep timmerman

Er zijn in het boek plaatjes te vinden van:

gereedschappen en voorwerpen die gebruikt worden door de timmerman: zaag, hamer, meetlint;

voorwerpen die gemaakt worden door een timmerman: huis;

grondstoffen die gebruikt worden door een timmerman: boom, hout;

omgeving en plaats waar de timmerman kan werken: fabriek, huis, paleis, schip.

 

Praten over één beroep en plaatjes zoeken bij een beroep

De plaatjes in dit boek staan gegroepeerd rond thema’s.

Als u één beroep centraal wilt stellen, bijvoorbeeld de timmerman, stel dan vragen als:

Waar werkt een timmerman?

Binnen of buiten of allebei?

In wat voor gebouw?

Of overal?

Kan een timmerman altijd werken?

Ook buiten als het heel hard vriest?

Waarom wel of niet?

Wat maakt een timmerman?

Wijs aan in de ruimte waar je bent wat door een timmerman gemaakt is.

Waarvan maakt een timmerman zijn spullen? Van plastic? Van hout? Van MDF?

Welk gereedschap gebruikt een timmerman? Een zaag, een boor, een schaar?

In wat voor auto rijdt een timmerman? In een bus, een gewone auto, op een scooter?

Waarom wel of niet?

Welke plaatjes uit dit boek horen allemaal bij een timmerman?

 

De plaatjes als uitgangspunt om over beroepen te praten

Bij elk pictogram zijn meer beroepen te verzinnen.

Neem bijvoorbeeld het plaatje van de schaar.

Vraag: wie gebruiken een schaar bij hun werk?

In welke beroepen kunnen ze niet zonder schaar? Kapper, naaister, kleermaker, secretaresse, juf, mama enz.

Waarvoor gebruik jij een schaar? En hoe vaak?

Kinderen vinden het erg leuk om namen van beroepen te verzinnen.

Met een zaag werken volgens 6-jarigen: de zaagman, de klussenman en de stoelenmaker.

 

PLAATJES BEKIJKEN EN BENOEMEN ALS HULP BIJ HET LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN

Het kijken naar plaatjes, het zoeken en benoemen van plaatjes, het vergelijken van vormen en plaatjes, het zoeken van verschillen en overeenkomsten in plaatjes en het samen praten over plaatjes stimuleert de visuele vaardigheden van je kind.

Deze vaardigheden heeft het nodig bij het leren lezen en schrijven.

 

Liedjes en versjes BIJ DE THEMA'S VAN HET BEROEPENBOEK

Op de cd Billen Buikje Boelieboem (BBB) en de cd Circus Pindasaus (CP) staan meedoeliedjes voor kinderen tussen 0 en 7 jaar die passen bij de thema’s van dit boek.

Het liedje Later word ik staat op de cd Circus Pindasaus.

Via I-Tunes kun je fragmenten van de liedjes uit het boek gratis beluisteren.

Bij de versjes bij deze thema's in het boek passen liedjes van mijn CD's:

Baby: Eerst was je een baby: CD CP

Dokter: Tikke takke tokter: CD BBB

Feestje: Gefeliciteerd!: CD BBB

Winkel: Rinkel de kinkel: CD BBB

 

 

   

 

 

bestellen

 

De muziek is van Michiel Megens.

In de cd-verpakking zit ook een tekstboekje met de teksten van alle liedjes die op de cd staan.

De cd's zijn bij mij te koop.

Heel veel informatie over de cd's en de liedjes staat in Circus Pindasaus.

 

BEWEEGTIPS

Beweegtips voor baby's, peuters, kleuters en beginnende lezers bij de liedjes van de cd's staan in een digitaal bestand.

Deze bestanden krijg je gratis over de mail gestuurd bij aankoop van een cd bij mij.

De teksten staan in het kleine boekje dat bij elke cd in de verpakking zit.

 

BLADMUZIEK

De bladmuziek bij de liedjes van de cd Circus Pindasaus en de cd Billen Buikje Boelieboem kun je kopen via mijn Winkel.

 

bestellen

 

BEROEPENPOSTER

Bij Het grote beroepenboek van Tuk heb ik een vrolijke poster laten maken.

 

 

 

Je kunt deze poster bij mij bestellen in de Winkel.

 

bestellen

 

100 BOEKENPOSTER

Het grote beroepenboek van Tuk is mijn 100e boek.

Daarom heb ik een mooie poster laten maken van alle 100 omslagen.

Die boeken heb ik geschreven en bedacht tussen 1985 en 2010.

Deze poster staat op de achterkant van de abc poster verkeer.

 

 

bestellen

 

PRENTBRIEFKAART

Bij Het abc van Tuk heb ik een paar jaar geleden prentbriefkaarten laten maken.

Ze kosten 1,50 per stuk.

Eén kaart gaat over beroepen.

 

 

Je kunt deze kaarten bij mij bestellen in de Winkel.

 

bestellen

 

KLEURPLAAT

Bij Het grote beroepenboek van Tuk heeft Pauline Oud een leuke kleurplaat gemaakt.

 

 

Hij kost los 50 cent.

Bij aanschaf van een boek krijg je deze kleurplaat van mij cadeau.

Stuur me een e-mail als je alleen de kleurplaat wilt kopen.

 

stuur Betty een e-mail