Tips meertalig opvoeden voor oud

 

Tips meertalig opvoeden voor ouders

 

Veel ouders spreken meer dan één taal.

 

In veel gezinnen spreken de vader en/of de moeder een andere taal dan het Nederlands.

Sommige ouders spreken zelfs meer talen.

Hoe doe je dat thuis?

In welke taal praat je met je kinderen?

 

Wat is belangrijk om te weten bij het leren van een taal?

 

 1. Kinderen leren alles door te imiteren.

 2. Je hebt taalgevoel, intelligentie en een goed gehoor nodig om een taal te leren.

 3. Meer talen leren duurt langer dan één taal leren.

 4. Als je twee talen tegelijk leert, duurt het wel iets langer voordat je ze beide goed spreekt.

 5. Deze achterstand haalt een kind op een gegeven moment weer in.

 6. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat meertalige mensen minder kans lopen op de ziekte van Alzheimer.

 

Manieren om kinderen meertalig op te voeden

 

Er zijn veel manieren waarop je een kind twee- of meertalig kunt opvoeden.

Maak een bewuste keuze die voor jullie vol te houden is.

Begin ermee bij de geboorte.

Als je er na een jaar pas mee begint, zijn ze er al minder ontvankelijk voor.

 

Wat doe je als beide ouders een andere moedertaal hebben dan het Nederlands?

 

 1. Spreek thuis je moedertaal tegen je kind(eren).

 2. Dwing je kind niet te spreken in jouw moedertaal of juist in het Nederlands.

 3. Laat je kind spreken in de taal die hij of zij wil spreken.

 4. Het is niet erg als je kind woorden uit een andere taal ertussendoor gooit. Dat komt allemaal goed.

 5. Het is erg leuk als je kind jou Nederlands probeert te leren.

 6. Wees trots op je kind als hij of zij in het Nederlands terugpraat. Wees altijd trots op je kind.

 7. Koop Nederlandse boekjes die ze op de kinderopvang voorlezen. Laat je kind het boek aan jou vertellen.

 

In welke volgorde leer je ze welke taal aan?

 

 1. Leer je kind eerst de moedertaal, daarna de andere taal of talen. Of …

 2. Leer je kind twee of meer talen tegelijk.

 

Wat doe je als je kind na de vakantie in je moederland twee talen door elkaar gooit?

 

 1. Geef je kind de tijd om weer de andere taal te spreken. Leg er geen druk op.

 2. Als je kind zelf er druk op legt, mag je als ouder best een grens stellen. Kinderen proberen de grenzen altijd te verleggen. Jij bent de ouder. Als je kind ongewenst gedrag vertoont, moet jij de grens stellen. Wees dus trots op je kind, maar stel wel grenzen. Zeg STOP als ongewenst gedrag te lang doorgaat.

 3. Als je kind voortdurend hetzelfde boek wil lezen, mag je best zeggen: neem het boek maar lekker mee naar bed. Kom eens kijken. Dit is een leuk boek! Bied je kind dus veel verschillende boeken aan. Van simpel tot wat moeilijker.

  

Wanneer, in welke situaties leer je ze welke taal?

 

 1. Papa en mama spreken altijd hun eigen moedertaal tegen de kinderen.

 2. Thuis spreken papa en mama hun moedertaal tegen de kinderen. Op straat spreken ze Nederlands.

 3. Aan tafel spreken papa en mama en de kinderen één taal.

 

In welke taal lees je voor en zing je liedjes?

 

 1. Bij het voorlezen van Nederlandse prentenboeken lees je de tekst in het Nederlands voor, als je goed Nederlands spreekt.

 2. Als je niet goed Nederlands spreekt, vertel dan wat je ziet op de platen in je moedertaal.

 3. Als je niet goed Nederlands spreekt, vertaal de tekst dan naar je moedertaal.

 4. Als je slecht Nederlands spreekt en toch de tekst gaat voorlezen, leren de kinderen een verkeerde intonatie en uitspraak.

 5. Zing liedjes die je uit je hoofd kent, in je moedertaal.

 6. Nederlandse kinderliedjes kunnen je heel erg helpen bij de uitspraak van het Nederlands.

 7. Je kunt samen luisteren naar liedjes.

 8. Je kunt proberen de woorden te imiteren.

 9. Liedjes zingen helpt bij het leren van een nieuwe taal.

 

Hoe leren kinderen het snelst een andere taal?

 

 1. Spreek thuis tegen je kind de taal waarin je het beste bent.

 2. Lees in die taal ook voor en zing in die taal ook liedjes.

 3. Een kind dat minstens één taal goed leert, leert gemakkelijker een tweede taal.

 4. Praat en zing veel met je kinderen.

 5. Begin tegen je baby al te praten over wat je doet en wat er te zien is.

 6. Blijf praten en zingen en spelen met je kinderen, ook als ze ouder zijn.

 7. Praat over steeds meer dingen en stel steeds moeilijkere vragen.

 8. Doe taalspelletjes met je kinderen vanaf ongeveer 5 jaar.

 9. Als je zelf met iets gaat spelen, gaat je kind vanzelf meedoen.

 

Nederlands leren spreken met Betty's liedjes

 

Door samen met kinderen hardop te praten en te zingen, leren kinderen vanzelf beter praten.

Ze leren gemakkelijk nieuwe woorden en onthouden die woorden gemakkelijker als er gerijmd en gezongen wordt.

Als ze ook nog bewegen terwijl ze nieuwe woorden horen en als ze uitvoeren wat er gezongen wordt, dan gaan de taalontwikkeling en het leren van nieuwe woorden nog sneller.

Er worden immers meer hersengebieden tegelijk gebruikt.

De liedjes sluiten aan bij de belevingswereld van peuters en kleuters.

Sommige liedjes zijn ook leuk voor baby's.

Kijk bij Billen Buikje Boelieboem en bij Circus Pindasaus.

 

Spelletjes met de baby die goed zijn voor de taalontwikkeling

 

- Op het aankleedkussen bij het verschonen: raak de baby aan met een zachte, platte hand en vertel in je moedertaal wat je doet.

- Als je met de baby bezig bent, laat de baby dan ook merken dat je alleen met hem bezig bent.

- Op de grond op een boxkleed: raak de baby aan en vertel in je moedertaal wat je ziet.

- Zing allerlei liedjes in je moedertaal.

- Maak allerlei geluidjes.

- Leg de baby als hij wakker is eens op een andere plek in huis. Blijf er altijd bij.

- Hoe meer je bij de baby bent, hoe sneller hij later eventjes alleen in de box kan zijn, terwijl hij je niet ziet.

- Kijk goed naar je baby. Je ziet waar hij naar kijkt. Je ziet hoe hij beweegt. Je ziet hoe hij alles imiteert wat jij doet.

- Steek je tong uit. Glimlach, lach, maak kusgeluiden. Kijk hoe je kind jou imiteert.

- Imiteer je eigen kind. Als het ziet dat jij hem nadoet, zal het nog meer bewegen. Dat is leuk!

- Dans met de baby op de arm. Beweeg op de maat van de muziek waar jij naar luistert.

- Ga op ouder – en – kindgym of op babyzwemmen met je kind.

 

Spelletjes om samen te doen en om samen over te praten en te zingen vanaf 2 jaar

 

- winkeltje spelen, bijvoorbeeld na het voorlezen van Tijn in de winkel.

- rijmen. In veel van mijn peuterboeken komt rijm voor. Kijk bij Boeken voor baby's en Boeken voor peuters en kleuters.

- theedrinken uit het poppenservies, bijvoorbeeld naar aanleiding van het boekje Praten doe je zo, zegt Boo.

- circusje spelen, bijvoorbeeld na het voorlezen van het boekje Circus en het zingen van Circus Pindasaus.

- spelen met het EHBO-koffertje, bijvoorbeeld na het voorlezen van Tijn en de dokter en het luisteren naar het liedje Tikke takke tokter.

- een tent bouwen van lappen en doeken

- treintje spelen

- samen afwassen

- je kind de tafel laten dekken en allerlei kleine opdrachtjes geven, bijvoorbeeld na het voorlezen van Drie haasjes gaan eten en het meedoen met het liedje Tafeldekken.

- samen eten maken, een taart bakken, geschilde aardappels in de pan laten doen

- samen schoonmaken

- samen opruimen

- samen plaatjes bekijken en erover praten

- geluiden benoemen: wat zegt de koe? Boe, bijvoorbeeld na het voorlezen van Kinderboerderij en het luisteren naar het liedje Kinderboerderij.

- samen boeken bekijken en eruit voorlezen

- zingen voor je kind en samen zingen of luisteren

 

Taalspelletjes om met je kind vanaf 5 jaar te doen

 

- rijmen

- woorden bedenken met een bepaalde beginletter

- woorden bedenken met de beginletter van de naam van je kind

- nieuwe woorden verzinnen

- papiertjes/post-it ophangen bij voorwerpen met het woord erop

- kleuren van voorwerpen benoemen na het voorlezen van Het kleurenboek van Max en Kaatje en het luisteren naar het liedje Kleuren.

- bewegen met kinderen en begrippen als hoog en laag, snel en langzaam, recht en schuin en rond benoemen

- emoties benoemen: je bent boos, hè?

In Mijn tweede Van Dale staan heel veel verhaaltjes en versjes over dit soort begrippen.

En er staan ook heel veel tips in om met je kind te praten en te spelen rondom dat begrip.

 

Op de logopediewebsite www.kindentaal.nl staan veel tips over meertalig opvoeden.

Een aantal van deze tips heb ik van deze website gehaald.

 

Het allerbelangrijkste is, dat je samen plezier in taal hebt en veel met elkaar praat en speelt en zingt.

 

Kijk ook bij Tips voor peuters en kleuters, Tips voor taal en bij Tips voor de woordenschat.

 

© Betty Sluyzer