Songteksten van liedjes uit de Chinese tv-serie Meteor Garden

 

Hieronder vind je YouTube filmpjes van liedjes uit de tv-serie Meteor Garden die ik op Netflix heb gezien met daaronder de songteksten in fonetisch Nederlandse spelling.

De liedjes staan in de volgorde waarin ze op mijn You Tube playlist staan: Favourite music video's Korean and Chinese television drama's.

 

- Fei Tong Xiao Ke Fee Tong Sjou Kuh Extremely important

- Xiang Dou Bu Yong Xiang  - Sjang Dou Boejong Sjang - Don't Even Have To Think About It
- Cong Lai Mei Xiang Dao / Never Would Have Thought Of

- Hua Bei Hou De Wen Rou / Tenderness Behind The Flower

- Chuang Zao Hui Yi / Sjwang Zau Gwee Jie / Making Memories

- Liu Xing Yu / Ljoo Sjieng Juu/ Meteor Rain

- Qing Fei De Yi / Tsieng Fee Duh Jie

- Xing Xing Shu Liu Xing / Sjieng Sjieng Sjoe Ljoe Sjieng / Stars Counting Shooting Stars

- For you

- Hua Bei Hou De Wen Rou / Gwaa Bee Hoo Duh Weh Roo / Tenderness Behind The Flower

- Xiang Ni Xiang Dao Kuai Fong Le / Sjang Nie Sjang Dou Kwaai, Fong Leh / I'm Going Crazy Thinking About You

 

Over het bedenken en opschrijven van de fonetisch Nederlandse spelling:

In de serie komen leuke liedjes voor.

Nadat ik de serie een stuk of drie keer had gezien, wilde ik een aantal liedjes graag meezingen en daarvoor heb ik de Chinese teksten gedownload en geprint.

Vervolgens heb ik een maand lang elke dag de liedjes beluisterd en gezongen.

Daarna heb ik verbeteringen in de teksten aangebracht, zodat ik de goede klanken mee kon zingen.

Dat was niet gemakkelijk, want het duurde ook een tijdje voordat ik wist welke woorden bij welke melodie hoorde.

Als de titels van de liedjes al in Romeinse letters te zien waren, dan wist ik nog steeds niet om welk liedje het ging.

Na een maand oefenen herkende ik de intro en wist ik om welk liedje het ging.

De titels heb ik hieronder ook in de door mij bedachte fonetische spelling opgeschreven.

De woorden heb ik in lettergrepen opgedeeld, omdat ze in het Chinese schrift zo ook geschreven worden.

Ik weet natuurlijk niet precies waar het ene woord ophoudt en het andere woord begint.

 

Over de vertaling van de liedjes:

Op Internet en Youtube kun je filmpjes met vertalingen, meestal in het Engels, soms ook in het Nederlands, vinden van de Chinese liedjes.

 

Over de uitspraak:

De g wordt soms als Nederlandse g uitgesproken zoals in het Nederlandse woord 'gans', Soms als een soort Limburgse g en soms als guh zoals in het Engelse woord 'guy'.

Sommige klanken worden op inademing uitgesproken, zoals de ih-uitgang van een woord.

De s-klank is meestal een scherpe s, bijna tegen slissen aan.

Als ik het Chinese woord 'haai' heb getypt, dan wordt de aa uitgesproken als een mix tussen de ah zoals in het Nederlandse woord 'bad' en de aah zoals in het Nederlandse woord 'haai'.

Als er wee staat, klinkt het in het Chinees als oewee.

Als er lei staat, wordt het vaak uitgesproken als lei, maar soms klinkt het meer als lee.

Sommige klanken heb ik als uu en andere als oe opgeschreven. Soms is het verschil voor mij slecht te horen. Dan hangt de klank er net tussenin.

 

Verbeteringen:

Luister je ook naar deze songs en hoor je andere klanken dan ik opgeschreven heb, stuur dan een e-mailtje naar info@bettysluyzer.nl met de verbeteringen.

Dan zal ik opnieuw luisteren naar dat liedje zonder mee te zingen en die verbeteringen doorvoeren op mijn website.

 

De tekstschrijver:

Als ik de naam van de tekstschrijver niet vermeld heb, dan kon ik die niet vinden.

Kun jij die wel vinden?

Mail me dan alsjeblieft de titel van het liedje en de naam van de tekstschrijver.

----------------------------------------------------------------

Fei Tong Xiao Ke Fee Tong Sjou Kuh Extremely important

 

 

Artiest: Dylan Wang

Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)

Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Chinese tekst:

 

Songtekst van het liedje Fei Tong Xiao Ke

Intro 4 x 8

COUPLET 1
Bie wen woo - neng boe neng - wen tie roe goo
Taai uu sjun taai die goe - woo duh tjen fen
Woo boe soe jou - gen fong boe soe jou
Ren zjeng zjuh ie lee foe tzjie tie sjen

COUPLET 2
Soo ding luh moe biau - zjie joo - ie dzjong djee lun sjang sjien
Zie-zjie saai-sjie bie jou djeh tzeh
Zaai ie bjen haai paa faa leng haai daa boe roe
Dee - wee laai - dzjie dzjee tie wen

Woo duh ming sih - ren boe ren duh

REFREIN
Ooh - tieng hou luh - woo duh fon kuh - mee joo bou dzjuh
Ooh - tieng hou luh - woo duh doe tuh - fee tong sjou kuh

COUPLET 1
Woo duh sien jeng dzjuh sjie tzjang wang paai
Leng jieng toe poh tsjong wee kwaa gwee tsjang ghaai
Dzjoo sjie gwan ieng - pong ieng - ie haan sjuun
Han tjoh zjang - guh dzjong - ie waai yeah

COUPLET 2
Zie sjien soh zjuu - sjan lan mee djen- ben sjie tsjie tsjie - woh wah
Haai tzun duh - dzjaa uu boe laai
Woo sjie maa faan jeh sjie sjieng taan
Zaai sjie sjien waai - boe dwaan dzjeng faan
Tzjuh zjong tsih thaai - boe aai juh naan

REFREIN
Ooh - tieng hou luh - woo duh fon kuh - mee joo bou dzjuh
Ooh - tieng hou luh - woo duh doe tuh - fee tong sjou kuh

BRIDGE
Aai - woo sjie woo duh sjen ljang baan
Sjie sjie - woo doe tzaan
Taai sjaai jaa bjeh - daa dzjieng sjau kwaai
Rang dau - wee woh - huh saai

RAP
Ran roo oe - dzjien - dan sjah naa - zjau hoi bie
Woo dzjoe sjie - aai gee - zjeh sjie zjee - doo djen sie dzjie
Kwang ruh - dun tsjie sjie - sjang lang gwaa - zaai sjie jee
Sjang oe zjoo - zaai sjin die zie zaai duh - uun sjieng

Daah - poh soh joo fong bie - jeh djou soh
Eh zjeh soh song mee sjan goo tau pie - hen sjeh ding
Ren zjen sjan toh kuh dzjuu - tong jaan gaan soo duh -
Ren tsaai - hoi dong suh - baan woeh tsjuu
Boe gwan sjen sjie doh sjoo nan tsjie wee wan daai sjuu
Luh dan hou sjie - wee suh sjie sjuh sjuu

REFREIN
Ooh - tieng hou luh - woo duh fon kuh - mee joo bou dzjuh
Ooh - tieng hou luh - woo duh doe tuh - fee tong sjou kuh
Fee tong sjou kuh

 

-----------------------------------------------------------------

Xiang Dou Bu Yong Xiang - Sjang Dou Boejong Sjang - Don't Even Have To Think About It

 

 

 

Xiang Dou Bu Yong Xiang / Sjang Dou Boe Jong Sjang / Don't Even Have To Think About It / 想 都 不 用 想)
Artiest: Dylan Wang
Tekst: Yi-Wei Wu
Muziek: Zhen-Bang Yang

Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)

Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Title: Don't even have to think about it (想都不用想)
Singer: Dylan Wang (王鹤棣)
Album: Meteor Garden OST (《流星花园》电视剧插曲)

 

Songtekst van het liedje Xiang Dou Bu Yong Xiang / Sjang Dou Boejong Sjang / Don't Even Have To Think About It

INTRO 4 x 8

REFREIN
Sjieng wee - woo tsun saai
Jou gan - hen gan aai
Gwaai duh khuh nung doo tau thaai
Bou nie zaai - sjong gwaai
Woo boe gwee tzaai - fang khaai

COUPLET
Mee joo nie jang gwa - tzaai san lan
Boe gwoo sjuh zjuu kong dzjong - duh sjun aai
Oe sjie fuu tzhong mieng uun - an paai
Boe roe thaai faan - gwan gee nie tzjeng pjen tjen laai
Zjaai zja woo duh dzjiau - au gwan gwan
Boe paa tzoe - aai gwee paais han - dau haai
Ljang kuh sjien - ie dzjie - thong zaai kuh wang - fen dzjaan

REFREIN
Sjang dou - boe jong sjang - woo aai - djoe sjie aai
Sjeh boe rong sjuu sjee poh gwaai
Sjen sjien - neng dzjien sjeng - sjie nie
Rang woo - dan sjeng - jong khaan

REFREIN
Sjieng wee - woo tsun saai
Jou gan - hen gan aai
Gwaai duh khuh nung doo thau thaai
Bou nie zaai - sjong gwaai
Woo boe - gwee tzaai - fang khaai

COUPLET
Dzjang aai mee tie gwan - tsjeng than baai
Nie gwee kan sjen woo ieng - mjen ur laai
Roo boe sjie sjeng mieng joo - ie waai
Boe gwee mieng baai woo men lien gwun doe ie laai
Sjien baai sjie jong laai - sjuh mieng baai
Bah ghoo gwee - noo dzjan sjong sjieng - zaai laai aai
Ljang kuh sjien - ie dzjie - thong zaai - boe lie - boe saan
 

REFREIN
Sjang dou - boe jong sjang - woo aai - djoe sjie aai
Sjeh boe rong sjuu sjee poh gwaai
Sjen sjien - neng dzjien sjeng - sjie nie
Rang woo - dan sjeng - jong khaan

REFREIN
Sjieng wee - woo tsun saai
Jou gan - hen gan aai
Gwaai duh khuh nung doo thau thaai
Bou nie zaai - sjong gwaai
Woo boe - gwee tzaai - fang khaai

INSTRUMENTAAL 2 x 8

BRIDGE
Sjang baa nie jong jun - jong bou duh tsjong dong
Aai gen ben - boe sjuu - jou run huh - lie joo
Sjou tjen kong - hou boe - juh sjie - wee nie - naa haan
Jen laai zjen duh aai jen lee - oe tzih - tsjen haai
Jen laai nie duh aai - baa ie - han doo - dzjeh khaai

REFREIN
Sjang dou boe jong sjang - woo aai - djoe sjie aai
Tsjeh boe rang nie sjoo sjang ghaai
Woo gwee - pei zjuh nie - aai nie
Zjie dou - moo rie - dou laai

REFREIN
Sjieng wee - woo tsun saai
Joo gan - hen gan aai
Gwaai duh khuh nung doo thau thaai
Bou nie zaai - sjong gwaai
Woo boe - gwee tzaai - fang khaai

Woo boe gwee - tzaai fang - khaai woo - men duh wee laai

 --------------------------------------------------------------------------

Cong Lai Mei Xiang Dao / Tshong laai Mee Sjang Dau / Never Would Have Thought Of

Cong Lai Mei Xiang Dao / Never Would Have Thought Of
Artiesten: Dylan Wang, Darren Chen, Caesar Wu en Connor Leong
AchtergRond zanger: Wei-Han Li
Tekst en muziek: Iggy Strange-Dahl, Rodrigo 'Mr Succes' Perez
Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)
Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Songtekst van het liedje
Cong Lai Mei Xiang Dao / Never Would Have Thought Of / 从来 没 想 到

REFREIN
Woo tshong laai mee sjang dau
Gan tsjee - joo djen - wee miau
Gan dzjuh nie duh ljen
Tzjen-zjie-zjeh doo ie woe gwan zjien jau

REFREIN
Woo tsjun duh boe tsjie dau
Aai tsun - muh ban - tsaai hau
Tsjoo baah nie bau lau
Rang hoh - sjan jau jeeh kong duh mee - jie dzjau

COUPLET 1
Dzjee boe sjie wan joh sjie
See-eran tsjang tsjah - haai zih tsjie
Dan tie tsjie duh uu nie
Tsjee sjun dzjong - daa boe sjie

COUPLET 1
Gang kah sjie boe tzaa ie
Toe ran dzjie dzjen fah sjen - ie dzjieng haai boe tsjuu
Bei zaan ling duh sih zjuu
Doh zoo woh - duh lun dzjieng

BRIDGE 1
Hooh - jan lang woh thaai tsjou dzjie
Wei seng roe tsih djee sjieh
Sjie nie dzjiau ie tsjeh - tsjong mah ie ie

REFREIN
Hey, woo tshong laai mee sjang dau
Gan tsjee - joo djen - wee miau
Gan dzjuh nie duh ljen
Tzjen-zjie-zjeh doo ie woe gwan zjien jau

REFREIN
Hey, woo tsjun duh boe tsjie dau
Aai tsun - muh ban - tsaai hau
Tsjoo baah nie bau lau
Rang hoh - sjan jau jeeh kong duh mee - jie dzjau

BRIDGE 2
Woe hoe hoe hoe hoe
Boe paa tie tah hee wen han tie nie - tsjun bee
Woe hoe hoe hoe
Dzjien hoo duh sie tsjeeh woo meh juu dzjen - jong jen

COUPLET 1
Djuu dzjou doo mah tsjing sjie
Sjou uueh - tsjou huh - duh mossie
Tsjang tsjuu lih duh inglie
Bjee gwaa ie - bjee kang dzjuu

COUPLET 1
Zou daa sjan tsjong haai nie
Tsjie roo dzjie dzjoh - ren sjieng - tongtong - sjang tsjoh tsjie
Gwaa gwang soh joh sieh sjuu
Zaai ljen sjie - bah hoe nie

COUPLET 2
Hooh - nie dzjee dzjang duh jen dzjieng
Boe foe sjoe - duh bwau dzjieng
Woo tooh gun - zih dzjie - zoh luh - jeh dieh

REFREIN
Hey, woo tshong laai mee sjang dau
Juh gwee - fang tsjie - dzjau au
Kan dzjuh nie duh lee
Sjien suu duh - gun bun - woe faa - sih kau

REFREIN
Hey, woo tsjun duh boe tsjie dau
Aai koo boe koo daai bjau
Tsjoo baa sjoo tsjen lau
Ie sie tsaai ien jee hah sjaa sjieng foe - tsieh hau

BRIDGE 2
Woe hoe hoe hoe hoe
Boe paa tie tah hee wen han tie nie tsjun bee
Woe hoe hoe hoe hoe
Dzjien hoo duh sie tsjeeh woo meh juu dzjen - jong jen

BRIDGE 3
Ie tsjie ie tsjie - weh nie gaai - bjeh-heh
Ie tjeh ie tjeh - weh nie wan - meh-heh
Dzjeh tong ie teh boe jong tjou dzjen
Fan hoo sjang bei joo woo zjoom jeh

BRIDGE 3
Daah jieng goo bjah nie - sjeh bjeh
Boe gee nie dong - goe daan duh - tsih weh
Woo dzjang noh jan moh sjuu sjeng sjih luu
Hoh dzjien jong tsjie daai nie sjie sjeh

BRIDGE 2
Woe hoe hoe hoe hoe
Boe paa tie tah hee wen han tie nie tsjun bee
Woe hoe hoe hoe
Tsjien hoo duh tsie tsjeeh woo meh juu dzjen - jong jen

REFREIN
Hey, woo tshong laai mee sjang dau
Juh gwee - fang tsjie - dzjau au
Kan dzjuh nie duh lee
Sjien suu duh - gun bun - woe faa - sih kau

REFREIN
Hey, woo tsjun duh boe tsjie dau
Aai koo boe koo daai bjau
Tsjoo baa sjoo tsjen lau
Ie sie tsaai ien jee hah sjaa sjieng foe - tsieh hau

Mee sjang dau - mee sjang dau - woo mee - sjang dau
Kan dzjuh nie duh leh - sjie sjeh too poe - tsjong jou

Boe tsjie dau - boe tsjie dau - woo boe - tsjie dau
Tsjuu rang hie bjan sjan juh eeh kong - mee ie dzjau

Mee sjang dau - mee sjang dau - woo mee - sjang dau
Kan dzjuh nie duh leh sjien teng duh - sjoo boel jau

Boe tsjie dau - boe tsjie dau - tsjie zjang - bau lau
Ie sjie zaai jien guh - gwaa sjie sjieng foe - tsjie hau
 

----------------------------------------------------------------

Hua Bei Hou De Wen Rou / Gwaa Bee Duh Wh Roo / Tenderness Behind The Flower

 

Hua Bei Hou De Wen Rou 花背后的温柔 Tenderness Behind The Flower
Artiesten: Guan Hong 官鸿, Darren Chen
Muziek: Chen Shu Ning 陈舒宁
Tekst: Ma Song Wei 马嵩惟
Tekst in Romeinse letters: 歌詞 Guan Hong 官鸿
Oorspronkelijke taal: Chinees (Mandarijn)

Fonetisch Nederlandse spelling van het CHinees: Betty Sluyzer

 

Songtekst van het liedje Hua Bei Hou De Wen Rou / Tenderness Behind The Flower
 

COUPLET SOORT 1
Gwan ljang zong sjie sjen moh - duh rh
Dzjuu lie taai jen gwee bjen woe sjh
Joo sjee gan dzjee bieng boe - sjie - hh tsjeng rh

COUPLET SOORT 1
Uu sjie gwee bie nie duh jen sjaah
Dong jau woo duh jie sih kuh naah
Naa dzjoo sjen nie kan sjwan woo jie sjen - sjwen sju-un

COUPLET SOORT 2
Jie wee woo doo sjen mie
Sjie nie boe goo tsong mieng - ur jie
Naa muh kou dzjien tsjee joo
Huh nie bau tsjie dzjuu lie
Dzjoo boe bie daan sjieng gwee sjie sjuu

REFREIN
Sjoo zaai nie duh bee hoo
Bie tsjen sjie sjoo-oh - wh roo
Tsjie rang nie duh bh jieng
Tang sjien woo duh sjong koo

REFREIN
Baa aai sang zaai bee hoo
pee woo jien sjie-ieng - wh roo
Sjang see hau duh tjih tsjie
Boe daa rau nie sjien dong

BRIDGE
Bee sjang jee sjang oe tong
Ljoe lee jeeh jong sjau rong
Mee kaai sjie duh tsjong dong
Juh dzjoo mee joo - tsee hoo

INSTRUMENTAAL 2 x 8

COUPLET SOORT 1
Uu sjie gwee bie nie duh - jen sjaah
Dong jau woo duh - jie sih- kuh naah
Naa dzjoo tsjen nie kan sjwan -woo jie tsjen - sjwen sju-un

COUPLET SOORT 1
Jie wee woo doo sjen mie
Sjie nie boe goo tsong mieng - ur jie
Naamuh kou dzjien tsjee joo
Huh nie bau tsjie dzjuu lie
Dzjoo boe bie daan sjien gwee sjih sjuu

INSTRUMENTAAL 2 x 8

REFREIN
Sjoo zaai nie duh bee hoo
Bie tsjen sjie sjoo-ooh - wh roo
Sjie rang nie duh bh jieng
Tang sjien woo duh sjong koo

REFREIN
Baa aai sang zaai bee hoo
pee woo jien sjie-ieng - wen roo
Sjang see hau duh tjih tsjie
Boe daa rau nie sjien dong

BRIDGE
Sjang lie kaai duh doo loo
Haai hau nie hun bun dzjoo
Zjoo luh joo taa duh mong
Nie dzjoo bjee zaai - gwee too

 

-------------------------------------------

Chuang Zao Hui Yi / Sjwang Zau Gwee Jie / Making Memories

 

 

 

 

新F4 王鶴棣 官鴻 梁靖康 吳希澤 - 创造回忆 (Create Memories) (Meteor Garden 2018 流星花园 OST)

Chuang Zao Hui Yi / Sjwang Zau Gwee Jie / Create Memories

Artiesten: Dylan Wang, Darren Chen, Connor Leong, Caesar Wu

Muziek:
Tekst:
Tekst in Romeinse letters:
Oorspronkelijke taal: Chinees (Mandarijn)

Fonetisch Nederlandse spelling van het Chinees: Betty Sluyzer

 

Songtekst van het liedje Chuang Zao Hui Yi / Sjwang Zau Gwee Jie / Create Memories

COUPLET
Sjen nie duh sjoo nie fong har sjie
Mee woo jung suu sjee kan dong nie
Naa tzuh soo saai waai tou lie duh hoe sie
Tieng duh djen sjeng noo duh khen djieng dzjuu

COUPLET
Woe faa gwan suh nie duh jeh lie
Joo laai tzuh juu tsjoo duh sjun sjie
Tsjeh sjoo mee dau sjen aai gwoo duh koe tsie
Woo mun tsie tjen sjoo mee joo tsaa jien

REFREIN
Loe sjieng juu zaai ie tsie sjwang zau gwee jie
Sjie sjee joo nie woo sjoo woe faa paa nie
Naa zaai wee roo duh joo juu
Doo sjen sjen jieng zjang luh woo
Jong sjie duh fah wee
Jie nie wee sjong sjien

REFREIN
Loe sjieng juu zaai ie tsie sjwang zau gwee jie
Aai jie guh run naa zuu jau daa dau lie
Tsjie jou huh nie zaai jie tsjie
Woo gan daa dan dieng jie
Sjieng foe sjie sjuh mah
Gwaai luh sjie sjuh mah
Daa tzaai tsjaah lie

INSTRUMENTAAL 4 x 8

COUPLET
Mee joo gwoo tsjuu mee joo wee laai
Sih kuh sjoo lie tsuu tsjie woo nie
Kan dzjuh tjen kong dzjung fee gwoo duh dzjoe sjieng
Tsjien lie joo sjoo boe tsjoe duh pjieng dzjieng

REFREIN
Loe sjieng juu zaai ie tsie sjwang zau gwee jie
Sjie tsjee joo nie woo sjoo woe faa paa nie
Naa tzaai wee roo duh joo juu
Doo sjen sjen jieng zjang luh woo
Jong sjie duh fah wee
Jie nie wee dzjong sjien

REFREIN
Loe sjieng juu tzaai ie tsie sjwang zau gwee jie
Aai jie guh run naa sjuu jau daa dau lie
Tsjie jou huh nie tzaai jie sjie
Woo gan daa dan ding jie
Sjieng foe sjie sjuh mah
Kwaai luh sjie sjuh mah

BRIDGE
Jong dzjie sjie dzjee - duh deng gwoh
Gwan jie guh joo nie duh rie loo
Woo tzeng ie jie goe sjieng
Sjie dau juu tzjeh luh nie
Woo tsaai sjuh zjuh boe guh tzih dzjie wee die

REFREIN
Loe sjieng juu zaai ie tsie sjwang zau gwee jie
Sjie tsjee joo nie woo sjoo woe faa paa nie
Naa tzaai wee roo duh joo juu
Doo sjen sjen jieng zjang luh woo
Jong sjie duh fah wee
Jie nie wee dzjong sjien

REFREIN
Loe sjieng juu zaai ie tsie sjwang zau gwee jie
Aai jie guh run naa zuu jau daa dau lie
Tsjie jou huh nie zaai jie tsjie
Woo gan daa dan dieng jie
Sjieng foe sjie sjuh mah
Gwaai luh sjie sjuh mah
Daa tzaai tsjaah lie

-------------------------------------

 

Liu Xing Yu / Ljoo Sjieng Juu/ Meteor Rain / 流 星 雨

 

 

Liu Xing Yu /Meteor Rain/ 流 星 雨
Artiesten: F4 (Jerry Yan(言 承 旭), Vic Chou(周 渝 民), Ken Chu(朱 孝 天), Vanness Wu(吴 建 豪)

Muziek:
Tekst:
Tekst in Romeinse letters:
Oorspronkelijke taal: Chinees (Mandarijn)

Fonetisch Nederlandse spelling van het Chinees: Betty Sluyzer

 

Songtekst van het liedje Liu Xing Yu / Ljoo Sjieng Juu/ Meteor Rain / 流 星 雨
 

COUPLET 1
Wen jou duh sjieng gong
Jien gaai zjang nie gan dong
Woo tsaai nie sjeng goe
Wee nie boe dzjie - jie pjen tjen khong

COUPLET 1
Boo tzun nie nen goh
Tie nie baai bing dzjie moh
Mong sjang duh tzong ljah
Tsjen boe doo tsjau - gee woh

COUPLET 2
Tsjen nie sjou gen zjh woh dzjoh
Fong tsaai dah joo tzun jang
Nie joo luh woh
Tsaai jeh boe gwee mie loe fang sjaang

REFREIN
Pei nie tsjuu ken ljoo sjieng juu
Loo tsaai zjuh die tsoe tsang
Rang nie duh lei loo
Tsaai woh tsjen bang

REFREIN
Joo nie sjang sjien woh duh aai
Tsuh ken wee nie jong gaan
Nie gwee ken dzjen
Sjieng foe duh tsoo tsaai

COUPLET 1
Sjang gaan loo taai doh
Sjien djoo gee woh bau goe
Pie dzjen duh jen gwoh
Woh gwee tie nie - doo gaan tsoh

COUPLET 1
Tsen laan duh jun juu
Dzjie neng djen dzwee kan tsjieng
Roe goo woh tsjeng mwoh
Jien wee woh - dzjun duh aai nie

COUPLET 2
Tsjen nie sjoo - gen dzjuh woh dzoh
Fong tsaai dah joo tzun jang
Nie joo luh woh
Tsaai juh boe gwee mie loe fang sjang

REFREIN
Pei nie tsjuu ken ljou sjieng juu
Loo tsaai zjuh die tsoe tsang
Rang nie duh lei loo
tsaai woh tsjen bang

REFREIN
Joo nie sjang sjien woh duh aai
Tsuh ken wee nie jong gaan
Nie gwee ken dzjen
Sjieng foe duh tsoo tsaai

Instrumentaal 2 x 8

BRIDGE
Joe guh juun djien djen sang kaai
Saa sjaa jie pjen wen nwan
Woh jau fen sjang nie jen tsong - duh lei gwang

REFREIN
Pei nie tsjuu ken ljou sjieng juu
Loo tsaai zjuh die tsoe tsang
Rang nie duh lei loo
tsaai woh tsjen bang

REFREIN
Joo nie sjang sjien woh duh aai
Tsuh ken wee nie jong gaan
Nie gwee ken dzjen
Sjieng foe duh tsoo tsaai

REFREIN
Pei nie tsjuu ken ljou sjieng juu
Loo tsaai zjuh die tsjoo tsang
Rang nie duh lei loo
tsaai woh tsjen bang

REFREIN
Joo nie sjang sjien woh duh aai
Tsuh ken wee nie jong gaan
Nie gwee ken dzjen
Sjieng foe duh tsoo tsaai

Nie gwee ken dzjen
Sjieng foe duh tsoo tsaai aa ie aai
----------------------------------------------------------

Qing Fei De Yi / Tsieng Fee Duh Jie

 

Qing Fei De Yi / Cant Help Falling in Love with You /  情 非 得 已

Artiesten: Harlem Yu 庾 澄 慶
Muziek: Harlem Yu 庾 澄 慶
Tekst: Harlem Yu
庾 澄 慶
Tekst in Romeinse letters:
Oorspronkelijke taal: Chinees (Mandarijn)

Fonetisch Nederlandse spelling van het Chinees: Betty Sluyzer

 

Songtekst van Qing Fei De Yi / Tsieng Fee Duh Jie / Cant Help Falling in Love

 

COUPLET
Nan jie wang tsjie - tsjoe tsjie tsjeh nie-ie
Ie sjwang mie ren duh jen dzjieng
Tsaai woo noh haai lie - nie duh sjen jieng
Gwee saan boe tsju-uu

COUPLET
Woo nie duh - sjong sjoo gan dzjuh - nie duh wun ro-oh
Tsen duh joo djen - toh boe gwoo tsjie-ie
Nie duh - tjen dzjen - woo sjang dzjen sjie
Kan dou nie sjoo - wee tsjuu - woo gwuh sjang sjien
Hwoh - oh hoh hoh

REFREIN
Dzjie paa woo - tsuh dzjie gwee - aai sjang nie
Boe gan rang zih dzjie - kau duh taai dzjien
Paa woo mee sjen muh - neng goo gee nie
Aai nie juh zjuu jou - gen daa duh jong tsjie

REFREIN
Dzjie paa woo - tsuh dzjie gwee - aai sjang nie
Jee sjuu joo tjen gwee - tzjieng boe tzuh dzjien
Zjang njen dzjie rang tzuh - dzjie goe luh tzuh dzjie
Aai sjang nie sjie woo - tsieng fee duh jie

COUPLET
Nan jie wang tsjie - tsjoe tsjie tsjeh nie-ie
Ie sjwang mie ren duh jen dzjieng
Tsaai woo noh haai lie - nie duh sjen jieng
Gwee saan boe tsju-uu

COUPLET
Woo nie duh - sjong sjoo gan dzjuh - nie duh wun ro-oh
Tzen duh joo djen - toh boe gwoo tsjie-ie
Nie duh - tjen dzjen - woo sjang dzjen sjie
Kan dou nie sjoo - wee tsjuu - woo gwuh sjang sjien
Hwoh - oh hoh hoh

REFREIN
Dzjie paa woo - tzuh dzjie gwee - aai sjang nie
Boe gan rang zih dzjie - kau duh taai dzjien
Paa woo mee sjen muh - neng goo gee nie
Aai nie juh sjuu jou - gen daa duh jong tsjie

REFREIN
Dzjie paa woo - tzuh dzjie gwee - aai sjang nie
Jee sjuu joo tjen gwee - tzjieng boe tzuh dzjien
Zjang njen tsjie rang tzuh - dzjie goe luh tzuh dzjie
Aai sjang nie sjie woo - tsieng fee duh jie
 

Instrumentaal 2 x 8
 

BRIDGE
Sjen muh jen jien yeah
Woo dzjieng ran joo gwee juu dzjen nie
Woo dzjen duh - dzjen duh - boe jen jie
Joe dzjuh jeng - zjen roe - aai duh - zjen dzjieng
Hwoh - oh hoh hoh

REFREIN
Dzjie paa woo - tsuh dzjie gwee - aai sjang nie
Boe gan rang zih dzjie - kau duh taai dzjien
Paa woo mee sjen muh - neng goo gee nie
Aai nie juh sjuu jou - gen daa duh jong tsjie

REFREIN
Dzjie paa woo - tsuh dzjie gwee - aai sjang nie
Jee sjuu joo tjen gwee - tzjieng boe tzuh dzjien
Zjang njen tsjie rang tzuh - dzjie goe luh tzuh dzjie
Aai sjang nie sjie woo - tsieng fee duh jie
Aai sjang nie sjie woo - tsieng fee duh jie
-------------------------------------------------------

Xing Xing Shu Liu Xing / Sjieng Sjieng Sjoe Ljoe Sjieng / Stars Counting Shooting Stars/ 星 星 数 流 星

 

Stars Counting Shooting Stars (星 星 数 流 星)
Artiest: Connor Leong (梁靖康 - Liang Jing Kang)

Muziek:
Tekst:
Tekst in Romeinse letters:
Oorspronkelijke taal: Chinees (Mandarijn)

Fonetisch Nederlandse spelling van het Chinees: Betty Sluyzer

 

Songtekst van het liedje Xing Xing Shu Liu Xing / Sjieng Sjieng Sjoe Ljoe Sjieng / Stars Counting Shooting Stars

 

COUPLET
Gwee joo - sjuh muh - kan dzjeh
Djien dieng - nie duh - sjang jeh
Naa joo - sjuh muh - woeh gwee
Sjien tau tsjeh - goe sjien - goe jeh

COUPLET
Tsjie fee baai suh - hoh suh - feh suh djien suh - jeh lie - duh tsaai hong
Dzjang loo duh fun moh doh - die wee - sjee sjen sjoh
Tswan sjie ie kuh - ljeng kuh saan kuh - dwie maan - luh tjen kong
Jau tzjaa tsoe mee - ie tsih - duh ken dong

REFREIN
Ken sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
Sjoe sjaa - You & I
Djeh ljeh woo men duh - mee jie boe

REFREIN
Joeng sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
Ljeh dzjie ljeh keh sjien
Sjang lie boe kaai mieng - dzjong dzjoe dieng

Mee joo ie kuh - boe lang maan
Sjieng tsjen tsjie - tsaan dong - ree juh waan

REFREIN
Deng sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
For better you & I
Maan boe tzaai sjieng foe - dun dzjoe-oe

COUPLET
Gwee joo - sjuh muh - kan djeh
Dzjoe sjien - woh dun - sjong jeh
Boe paa - sjun muh - oe gwee - eh eh
Djoe sjwan boe - dieng dzjwee - ie keh

COUPLET
Wee nie fee tjen - toeh die - sjeng sjen - sjah gaai - bjen dzjh daah - sjeng koh
Mee ie tsjie tsjaa ien doo - boe sjuu - tzaai sjie moh
Sjie djen - ie mjau ljeng - mjau sen mjau - fang foe - maan dong zoh
Jaa sjoo - tsang bie tsjie - tsjen duh - joeng joo

REFREIN
Ken sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
Sjoe sjaa You & I
Sjoe djen joo jen luh - jie daa boe

REFREIN
Jong sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
Gwaa sjeng jie kuh sjien
Jong heng djen tsoi mee - duh gwoh jieng
Mee joo - ie kuh - boe lang maan
Sjieng tsjen tsee - tsaan dong - reh juh waan

REFREIN
Deng sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
For better you & I
Maan boe tzaai - sjieng foe - dun dzjoe-oe

BRIDGE
Djun pau - ie kau - joeng bau - wee sjau - sit by the moon
Tsaai jwen duh sjien jen
Sjoe mieng woe guh nie - Babe

REFREIN
Ken sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
Sjoe sjaa You & I
Sjoe dzjun jau jun luh - jie daa boe

REFREIN
Jong sjieng sjieng sjoe ljoe sjieng
Gwaa sjeng ie kuh sjien
Jong heng djen tsoi mee - duh gwoh jieng

REFREIN
Ken sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
Sjoe sjaa You & I
Sjoe djen jau jen luh - jie daa boe

REFREIN
Jong sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
Gwaa sjeng jie kuh sjien
Jong heng djun tsoi mee - duh gwoh jieng

Mee joo - ie kuh - boe lang maan
Sjieng tsjen tsie tsaan dong - reh juh waan

REFREIN
Deng sjieng sjieng - sjoe ljoe sjieng
For better you & I
Man boe tzaai sjieng foe - duh dzjoe-oe

--------------------------------------------------
 

For you

 

 

 

Artiesten: Dylan Wang, Darren Chen, Caesar Wu en Connor Leong
Tekst en muziek: Iggy Strange-Dahl, Rodrigo 'Mr Succes' Perez
Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)
Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Songtekst van het liedje For you

COUPLET
Zoo goe - joo pheh - sjang guh - zjou geh
Sjih kuh sjih tjau - nie mieng boe - mieng baai meh - luh dzee pei
Oe oe hoe
Nie tzoo luh goo lei - taai hoo khen
Luh ie kuh doo - woe faa - tsong nie - sjuh sjang - ie kheh
Oe oe hoe

COUPLET
Wee nie woo - pien mieng - sjwaa sjwaai
Wee nie woo - boe hoe - tsaai duh - daa-haai
Wee nie pau - dzjie run huh - sjie sjieng
Tsjie tsjoo - nie aai

REFREIN 1
For you - For you
Gee nie - tsjen boe - weh roh
Pee zjuh nie tsoh - zaai nie tzoo joh
Boe gan run - huh sjie hoo - gwee toh

REFREIN 2
For you
Gee nie - tsjeng guh - juu tsjoh
Tsjie wee - nie foe - tang dau hoh
Jun juu - nie gong - baai toh
Zjeng zjuh - luh - moh-oh
Oe oe hoe

COUPLET
Woo aai - lwan tsaai - pie sjie - juh gwaai
Sjeh jeh - ie wee - nie gaai - djau soo joo - duh gwaai - sjie kwan
Oe oe hoe
Tsee tuh bjee - duh nie haai
Juu tsen - dzjoo dzjaa - dzjuh lie - boe khaai
Dzjoo zjang - mieng dzjong - dzjoe dieng - woo men - jou zaai - ie khwaai

REFREIN 1
For you - for you
Dwee nie - hau woe - bau loh
Sjen muh doo sjoh - pee nie tsoo mhong
Song sie nie - boe zaai - joh tsjie - moh oh
REFREIN 2
For you
Nie duh - sjieng dzjau - gee woh oh
Oh ooh oh oo oh
Oh ooh oh oo oh
Oh ooh oh oo oh
Oh ooh oh oo oh

INSTRUMENTAAL 2 X 8
COUPLET
Mee guh - pjen dwan zjie jau - nie tzaai
Boe gwie - fang goh - ren guh - zjau rong
Tzjen dzjie zeh - nou haai
Oe oe hoe
COUPLET
Beh nie - baa tsjaan - soh jau - duh aai
Mee guh - hoe sjie - dau sjie - wee luh - aai nie - ur tsjun zaai
Oe oe hoe
REFREIN 1
For you - for you
Gee nie - tsjen boe - weh roh
Jen sjen - dzjau tsjoh woo dzjoe - neng dong
Boe zoe joo - tzaai doh sjoo - sjuh sjaah muh

REFREIN 2
For you
Zjaai zjaa - tsjong pjen - sjieng koh-hong
Oh ooh oh oo oh
Oh ooh oh oo oh
Oh ooh oh oo oh
Oh ooh oh oo oh

-----------------------------------------------

Hua Bei Hou De Wen Rou / Gwaa Bee Hoo Duh Weh Roo / Tenderness Behind The Flower / 花 背 后 的 温 柔

 


Hua Bei Hou De Wen Rou / Gwaa Bee Hoo Duh Weh Roo / Tenderness Behind The Flower / 花 背 后 的 温 柔
Artiesten: Guan Hong 官 鸿, Darren Chen
Muziek: Chen Shu Ning 陈 舒 宁
Tekst: Ma Song Wei 马 嵩 惟
Tekst in Romeinse letters: Guan Hong 官 鸿
Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)
Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Songtekst van het liedje Hua Bei Hou De Wen Rou / Gwaa Bee Hoo Duh Weh Roo / Gentleness Behind The Flower

COUPLET SOORT 1
Gwan ljang zong - sjie sjen moh - duh reh
Dzjuu lie taai - jen gwee bjen - woe sjeh
Joo sjee - gan dzjee - bieng boe - sjie - heh tsjeng reh

COUPLET SOORT 1
Uu sjie gwee - bie nie duh - jen sjaah
Dong jau woo - duh jie sih - kuh naah
Naa dzjoo - sjen nie - kan sjwan - woo jie sjen - sjwen sju-un

COUPLET SOORT 2
Jie wee woo - doo sjen mie
Sjie nie - boe goo - tsong mieng - ur jie
Naa muh kou - dzjien tsjee joo
Huh nie - bau tsjie - dzjuu lie
Dzjoo boe - bie daan - sjieng gwee - sjie sjuu

REFREIN
Sjoo zaai nie - duh bee hoo
Bie tsjen sjie - sjoo-oh - wh roo
Tsjie rang nie - duh beh jieng
Tang sjien - woo duh - sjong koo

REFREIN
Baa aai sang - zaai bee hoo
pee woo jien - sjie-ieng - weh roo
Sjang see hau - duh tjih tsjie
Boe daa - rau nie - sjien dong

BRIDGE
Bee sjang jee - sjang oe tong
Ljoe lee jeeh - jong sjau rong
Mee kaai sjie - duh tsjong dong
Juh dzjoo - mee joo - tsee hoo

INSTRUMENTAAL 2 x 8

COUPLET SOORT 1
Uu sjie gwee - bie nie duh - jen sjaah
Dong jau woo - duh jie sih - kuh naah
Naa dzjoo - tsjen nie - kan sjwan -woo jie tsjen - sjwen sju-un

COUPLET SOORT 1
Jie wee woo - doo sjen mie
Sjie nie - boe goo - tsong mieng - ur jie
Naa muh kou - dzjien tsjee joo
Huh nie bau - tsjie dzjuu lie
Dzjoo boe - bie daan - sjien gwee - sjih sjuu

INSTRUMENTAAL 2 x 8

REFREIN
Sjoo zaai nie - duh bee hoo
Bie tsjen sjie - sjoo-oh - wh roo
Tsjie rang nie - duh bh jieng
Tang sjien - woo duh - sjong koo

REFREIN
Baa aai sang - zaai bee hoo
pee woo jien - sjie-ieng - weh roo
Sjang see hau - duh tjih tsjie
Boe daa - rau nie - sjien dong

BRIDGE
Sjang lie kaai - duh doo loo
Haai hau nie - hun bun dzjoo
Zjoo luh joo - taa duh mong
Nie dzjoo - bjee zaai - gwee too

-------------------------------------------------
Xiang Ni Xiang Dao Kuai Fong Le / Sjang Nie Sjang Dou Kwaai, Fong Leh / I Miss You Thinking About Going Crazy /  想 你 想 到 快 疯
 

Xiang Ni Xiang Dao Kuai Fong Le / Sjang Nie Sjang Dou Kwaai, Fong Leh / I'm Going Crazy Thinking About You  /  想 你 想 到 快 疯
Artiest: Caesar Wu - Meteor Garden
Tekst:
Muziek:
Tekst in Romeinse letters:
Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)
Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Songtekst van het liedje Xiang Ni Xiang Dao Kuai Fong Le / Sjang Nie Sjang Dou Kwaai, Fong Leh / I'm Going Crazy Thinking About You

COUPLET
Woh sjang nie sjang dou kwaai, fong leh
Tzaai mee joo ren sjang nie thong woh
Hie tsjie hie gwie - jeh taai tsah reh
Tsjieng rang wo ren tsoo, tsong thoh laai goh

COUPLET
Woh sjang nie sjang dou kwaai, fong leh, naa nie neh
Gwee boe gwee jeh tzaai dan sjien woh, tsjie mwoh
Aai mee joo sjien, bau sun sjie boe gwoh hie dzjo-oh
Tzaai doo ren aai woh, sjeh tzaai jee oe faa - khen do-ong

REFREIN
Sjang njen nie dzjwan dzjoe khan woh
Sjang sjien jau khan sjwan sjen moh
Tzaai nie sjen bjen boe koe
Hie tsjh woh tsjie sjie woh

REFREIN
Sjang njen nie zoe tzaai goe woh
Zwie sjang nie zwee thong sjie woh
Sjie sjuh nie hie goh - woh tsaai gan sjeng reh
Woh hie woe soh joh

COUPLET
Woh sjang nie sjang dou kwaai, fong leh, naa nie neh
Gwee boe gwee jeh zaai den sjien moh, tsjie mwoh
Aai mee joo sjien, bau tsun tsjie boe gwoh hie dzjoh-oh
Tzaai doo ren aai woh, sjeh tzaai jee oe faa - khen do-ong

Instrumentaal 4 x 8

COUPLET
Woh sjang nie sjang dou kwaai, fong leh, naa nie neh
Gwee boe gwee jeeh zaai sjang njen woh hu uh
Woh hie guh ren, zoo dzjoo ljang guh run duh mong
Sjang nie duh sjie goh, sjau roe gwie jien jien, dzoo thong

REFREIN
Sjang njen nie dzjwan dzjoe ken woh
Sjang sjie jau ken sjwan sjen meh
Zaai nie sjen bjen boe koe
hie sjh woh tsjie sjie woh

REFREIN
Sjang njen nie dzjie zaai goe woh
Zjie sjang nie zwee tong sjie woh
Sjie sjuh nie hie goh - woh tsaai gen sjeng reh
Woh hie woe soh joh

REFREIN
Sjang njen nie dsjan dzjoe ken woh
Sjang sjie jau ken sjwan sjen meh
Zaai nie sjen bjen boe koe
Hie tsjeh woh tzjie sjie woh

REFREIN
Sjang njen nie zuu zaai goe woh
Zjie sjang nie zwee tong sjie woh
Sjie tsjuh nie hie goh - woh tsaai gen sjeng reh
Woh hie woe soh joh

COUPLET
Woh sjang nie sjang dou kwaai, fong leh, naa nie neh
Gwee boe gwee jeh zaai sjang njen woh - mmmmm
Woh hie guh ren, zoo dzjoo ljang guh run duh mong
Sjang nie duh sjie goh, sjau roe gwie jien jien, dzoo thong
 

-----------------------------------------------------------------