Songteksten van liedjes uit de Netflixserie Itaewon Class

 

 

Hieronder vind je YouTubefilmpjes van liedjes uit de Koreaanse Netflixserie Rookie Historian en songteksten in een fonetische Nederlandse spelling van:

Start over

Someday, the boy

 

Over het bedenken en opschrijven van de fonetisch Nederlandse spelling:

In de serie komen leuke liedjes voor.

Nadat ik de serie een stuk of drie keer had gezien, wilde ik een aantal liedjes graag meezingen en daarvoor heb ik de teksten gedownload en geprint.

Vervolgens heb ik een maand lang elke dag de liedjes beluisterd en gezongen.

Daarna heb ik verbeteringen in de teksten aangebracht, zodat ik de goede klanken mee kon zingen.

De woorden heb ik in lettergrepen opgedeeld, omdat ze zo geschreven worden in zowel het Koreaanse schrift als in de Koreaanse versie van de tekst in Romeinse letters (ons Nederlandse schrift).

Je kunt zo alleen niet zien waar het ene woord ophoudt en het andere woord begint.

 

Over de vertaling van de liedjes:

Op Internet en Youtube kun je filmpjes met vertalingen, onder andere in het Engels, vinden van de liedjes.

 

Over de uitspraak:

De g wordt meestal als guh uitgesproken zoals in het Engelse woord 'guy'.

Als ik het woord 'haai' heb getypt, dan wordt de aa uitgesproken als een mix tussen de ah zoals in het Nederlandse woord 'bad' en de aah zoals in het Nederlandse woord 'haai'.

Sommige klanken heb ik als uu en andere als uh opgeschreven. Soms is het verschil voor mij slecht te horen. Dan hangt de klank er net tussenin.

Dat geldt ook voor het verschil tussen de uu en de oe.

Als je het woord doh ziet staan, hangt de eerste klank tussen de t en de d in. Als ik heel duidelijk een t hoorde, heb ik ook een t opgeschreven.

 

Over het Koreaanse schrift:

Ik heb alle woorden in lettergrepen opgedeeld.

Elk Koreaans karakter (een combinatie van klanksymbolen) staat ook voor een lettergreep, heb ik ontdekt.

Bij sommige Youtube muziekvideo's staat het Koreaans ook vermeld.

Uit de Koreaanse ondertiteling heb ik dit kunnen afleiden.

 

Verbeteringen:

Luister je ook naar deze songs en hoor je andere klanken dan ik opgeschreven heb, stuur dan een e-mailtje naar info@bettysluyzer.nl met de verbeteringen.

Dan zal ik opnieuw luisteren naar dat liedje zonder mee te zingen en die verbeteringen doorvoeren op mijn website.

 

De tekstschrijver:

Als ik de naam van de tekstschrijver niet vermeld heb, dan kon ik die niet vinden.

Kun jij die wel vinden?

Mail me dan alsjeblieft de titel van het liedje en de naam van de tekstschrijver.

----------------------------------------------

Start Over

 

Start Over / 시작 / Sijag / Sie dzjak
Uit de Netflixserie Itaewon Class
Artiest: Gaho / 가호
Tekst: Dongsung Seo / 서동성
Muziek: Seongil Park / 박성일
Oorspronkelijke taal: Koreaans
Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Songtekst van het liedje Start over - I can fly the sky

Intro 2 x 8

COUPLET SOORT 1
Seh ron sie zjah gun - nuul sol lee geh hah dzjie
Moh duun gol ie dzjoh nel kot tsjoo rom
Sie gaa nul dwie dzjoh - nun sjie geh paa nuul tsjoo rom
Ap dzjiel oo gaa goh sjie poh hah dzjie

COUPLET SOORT 2
Gu oo noen – son nuul noh moh
Dzjoh maa daa sal mul gjang hieh
Teh ron won mang doh haa geh tsjie
guuh soo nuul mon dzjoh nom dzjie mal laa goh

REFREIN
I can fly the sky, never gonna stay
Neh gah dzjie tsjoh - suh roh dzjiel tek kah dzjien
Ot ton ie juu doh - oh ton bjon mjong doh
Dzjie gum neh geh dzjong gie gah pier joh heh

COUPLET SOORT 1
Bin naa dzjie an had doh - neh koe mul dun gwon heh
Guh mah dzjie maa gul gaa dzjiel tuh nie
Boe roh dzjin kot sjoo rom han bal loh twie joh doh
Nan naa jee gie rul gal ten nie kaa

COUPLET SOORT 2
Dzjie gum naa ruul wie han dzjak sok
Mom tsjoe dzjνe an ket daa goh
Toe han nah ruul ap dzjie ruum jon
Koh noo jee dwie ruul taa rah dzjap get dzjie

REFREIN
Won haa nun deh roh
Dah gah dzjiel koh jaah
Guu guh baa roh neh koe miel ten nie kaa
Bjon han gon op soh
Boh tie goh boh tjoh
Neh koe moen doh dan dan heh dzjiel tuh nie
Dah sie sie dzjak heh

4 x ah-ha-ha-ha-ha-ha

BRIDGE
Dah sjie nuun naa ruul iel koh sjip dzjie - aan naa
Neh dsjon boel goh roh - suh nie kaa

REFREIN
Won haa nun deh roh
Dah gah dzjiel koh jaah
Guu guh baa roh neh koe miel ten nie kaa
Bjon han gon op soh
Boh tie goh boh tjoh
Neh koe moen doh dan dan heh dzjiel tuh nie
Dah sie sie dzjak heh

4 x ah-ha-ha-ha-ha-ha


------------------------------------------------

Someday, the boy

 

 

Someday, the boy
Uit de Netflixserie Itaewon Class
Artiest: Kim Feel / 김필 / Gimpil
Tekst: Dongsung Seo / 서동성
Muziek: Seongil Park / 박성일
Oorspronkelijke taal: Koreaans
Fonetisch Nederlandse spelling van het Koreaans: Betty Sluyzer

Songtekst van het liedje Someday the boy

intro 4 x 8

COUPLET
Kie roh ton haa roe koe riem dzjan
Aa sjik doh – ap hoe mul – soo son hiel kah
Maa loh psie kie dar joh vom jon
Soe roh sjil duh – naa guh wah – ang ie nun duh

COUPLET
Mah huh muh on tsjin suul pun gie joo gun
Soe daa nen noen muh loh nun tsjie uul suh op soh
Oh die soh boe toh tsjie woh jaa hal kaah
Hoh tal han oe sum maa nie

REFREIN
Kah soe mee bak hien son mjon han kie jok
Naa roel bie joe dut – soe tsjoo gaa nuun ol goel dul
Dzjap hil dut moh lie – soo nul poh dum jon
Taa raa naa dut dzjoe gah nan - naa ie koem dul man

COUPLET
Doe kah lee gie ruul mah nan duh
Mong aa nie – han tsja mul – pah raa voh taα
Mon hoh ngaa naa rul ie kuu zon
Mok soo rie hθh - han tsjaa mul – toh raah vom jon

COUPLET
Dzjie naa on moh dun sun gaan an oo rien
Sul puh man kan tsjie kan tsjie kah bar joh koe naa
Hon dzjaa soh dzjam duu roh suul kuuh pam doh
Aah puu mul kan tsjie - kan tsjaah

REFREIN
Sie gaa nuun bol soh – naa ruul kie hoe goh
Seh sang aa puu roh - hie dzjen naa gaa boe raa goh
Hoh dzjie jeh naa nun – neh guh moet keh tsjiel
Hoe sul man kum heng boh keh sjien kot kat njaa goh

BRIDGE
Hah dzjiek – hoo gie dzjeh soh mang ie
Kaa duuk – mee woh dzjiel tek kaa dzjiel

REFREIN
Sie gaa nuun bol soh – naa ruul kie hoe goh
Seh sang aah puu roh - hie dzjen naa gaa boe raa goh
Hoh dzjie jeh naa nun – neh guh moet keh tsjiel
Hoe sul man kum heng boh keh sjien kot kat njaa goh
Haa zjuu mon hoe nal – kuu tuh guu aa jien
Koem kwoh was don moh dun gol kah dzjien kot njaa goh